Pinoy Jokes TONGUE TWISTER Edition Episode 4.

Malapit na ang pasko. For sure naaalala natin ang mga Parlor Games.

Ang hindi mawala-walang Trip to Jerusalem at Tongue Twister.

Halika balikan natin ang mga Tongue twister na linya na lubos nating kinagigiliwan.

1.) Ang relo ni Leroy ay Rolex

2.) Pasko, Paksiw, Pasko

3.) Botika, Butiki, Bituka

4.) Nakakapagpabagabag

5.) Buwaya, Bayawak

6.) Menikaniko ni Moniko ang Makina ng Manika ni Monika

7.) Siopao, Siomai, Suman

8.) Bumili ako ng Bituka ng Butiki sa Botika