How to make HEALTHY SNACKS for KIDS & ADULTS (BANANA SHAKE w/ CEREAL)

How to make HEALTHY SNACKS for KIDS & ADULTS (BANANA SHAKE w/ CEREAL)

Healthy Snacks – Banana Shake with Cereal Banana is a great source of vitamins and minerals. It is rich in potassium, calcium and iron. Cereals is also a good source of vitamins and mineral. It is rich in fiber, carbohydrates and protein. Chia seeds is rich in...
Antibacterial Cream / Ointment for my kids wound

Antibacterial Cream / Ointment for my kids wound

Sadyang malikot ang bata kaya hindi maiiwasan na sila ay magkasugat. With my kids, meron akong stock ng antibacterial cream para mayroon akong pang gamot sa mga hindi inaasahang sitawasyon. Ang antibacterial ointment na gamit ko kapag may sugat ang mga anak ko ay eto:...