Numbers in Bisaya (Numero in Bisaya)

Numbers in Bisaya (Numero in Bisaya)

Numbers in Bisaya Mga numero sa Bisaya: 1= Usa / Uno 2 = Duha / Dos 3= Tulo / Tres 4 = Upat / kwatro 5 = Lima 6 = Unom 7 = Pito 8 = Walo 9 = Siyam 10 = Napulo 11 = Onse 12 = Dose 13 = Trese 14 = Katorse 15 = Kinse 16 = Disi-sais 17 = Disi-syete 18 = Disi-otso...

Shapes, Hugis in Bisaya MGA PORMA

Bisaya Version ng mga Hugis (Shape) = Mga PORMA Let’s Learn Bisaya. Mga Hugis. 1.) Triangle – Triuanggulo 2.) Circle – Lingin 3.) Square – Kwadrado 4.) Rectangle – Rektanggulo 5.) Heart – kasing kasingon 6.) Star – Binituon...