๐Ÿ‘‰ Pasukan na naman at isa eto sa pinamemorize sa mga kids sa school.

Napansin niyo ba na ang mga kids natin ay laging naghahanap ng translation kung ano ang ibig sabihin ng nakasulat sa wikang Pilipino ng Panatang Makabayan?

Panoorin po natin ang video na eto:

Panatang Makabayan

(Patriotic Oath)

Iniibig ko ang Pilipinas

(I love the Philippines)

Aking lupang sinilangan

(My homeland)

Tahanan ng aking lahi

(Home of my race)

Kinukupkop ako at tinutulungang

(Nurtured me and help)

Maging malakas, masipag at marangal

(To be strong, hardworking and honorable)

Dahil mahal ko ang Pilipinas

(Because I love the Philippines)

Diringgin ko ang payo ng aking magulang,

(I will obey my parents)

Susundin ko ang tuntunin ng paaralan

(I will follow school rules)

Tutuparin ko ang tungkulin

(I will fulfill my duties)

Ng mamamayang makabayan:

(Of the patriotic people)

Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal

(Serve, study and pray)

Nang buong katapatan

(In all sincerity)

Iaalay ko ang aking buhay,

(I will lay down my life)

Pangarap, pagsisikap

(Dreams, Efforts)

Sa bansang Pilipinas

(In the Philippines)

#PanatangMakabayan