Numbers in Bisaya (Numero in Bisaya)

Numbers in Bisaya (Numero in Bisaya)

Numbers in Bisaya Mga numero sa Bisaya: 1= Usa / Uno 2 = Duha / Dos 3= Tulo / Tres 4 = Upat / kwatro 5 = Lima 6 = Unom 7 = Pito 8 = Walo 9 = Siyam 10 = Napulo 11 = Onse 12 = Dose 13 = Trese 14 = Katorse 15 = Kinse 16 = Disi-sais 17 = Disi-syete 18 = Disi-otso...

Shapes, Hugis in Bisaya MGA PORMA

Bisaya Version ng mga Hugis (Shape) = Mga PORMA Let’s Learn Bisaya. Mga Hugis. 1.) Triangle – Triuanggulo 2.) Circle – Lingin 3.) Square – Kwadrado 4.) Rectangle – Rektanggulo 5.) Heart – kasing kasingon 6.) Star – Binituon...

How to Earn Money in Youtube

How to earn money in Youtube? To earn in Youtube, you need to be part in Youtube Partner Program. This will allow you to earn revenues as long as you meet the criteria. How to Qualify? 1.) You must have atleast 1,000 subscribers in your channel. 2.) 4,000 valid public...

Pinoy Jokes Pinoy TONGUE TWISTER

Pinoy Jokes TONGUE TWISTER Edition Episode 4. Malapit na ang pasko. For sure naaalala natin ang mga Parlor Games. Ang hindi mawala-walang Trip to Jerusalem at Tongue Twister. Halika balikan natin ang mga Tongue twister na linya na lubos nating kinagigiliwan. 1.) Ang...

Pinoy Hugot Lines & Pinoy Jokes Episode 3

Funny collection of memes, pinoy jokes and hugot lines. 1.) Paminta Ang puso ay parang paminta. Buo talaga, pilit lang dinudurog ng iba. 2.) Favorite Song Alam niyo eto ang favorite song ko. Halika sabayan niyo ako, baka eto din ang favorite song niyo. Ready Sing: My...